Tag Archives: آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی

جهانی بیاندیشیم/ جهانی بودن شرط انتظار درکلام بزرگترین مفسر قرآن…

جهانی بیاندیشیم/ جهانی بودن شرط انتظار درکلام بزرگترین مفسر قرآن… جهانی کار کنیم!!منتظر حقیقی حضرت حجت(عج) کسی است که دیگر مکاتب جهانی را بررسی کند و آنها را در برابر میزان الهی ارزیابی نماید و آن را به جهانیان معرفی کند. در واقع، جهان را بشناسد، جهانی فکر کند و …

Read More »