معرفی کتاب

معرفی کتاب

سفر به جزیره ی ناشناخته: خاطرات اردوی جهادی

کتاب حاضر، خاطرات اردوی جهادی از زبان یک دانشجوی حاضر در یکی از همین اردوهای دانشجویی – جهادی است که شاید به این سبک و سیاق و بیان رویدادها و اتفاقات یک اردوی جهادی در قابل داستانک تا به حال منتشر نشده باشد.این کتاب در بردارنده ۴۰ داستان کوتاه از …

Read More »

کتاب صهبا اردوی جهادی : برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری درباره اردوی جهادی ، کمیته امداد و جهاد سازندگی

جهاد یعنی حداکثر تلاش مؤمنِ عاشقِ تحت امر ولی برای به کارگیری و به جریان انداختن استعدادهای بالقوه و بالفعل در راه خدا؛ و مؤمن جهادی یعنی مؤمنِ بصیرِ به میدان آمده ی اهل تلاش و مبارزه. جهاد یعنی حداکثر تلاش مؤمنِ عاشقِ تحت امر ولی برای به کارگیری و به …

Read More »