Tag Archives: ثبت نام اردوی جهادی 1403

فراخوان اردوی جهادی ۴۴ مناطق عشایری کوهرنگ و اردل چهارمحال بختیاری

– اردوی جهادی ۴۴ – مناطق عشایری کوهرنگ و اردل چهارمحال بختیاری – تاریخ ۲۴الی۲۹تیر۱۴۰۳ – آموزش، سلامت، محرومیت زدایی (پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، روانشناسی، مامایی، بهداشت) – ترتیب شماره کارت درست کنید – ظرفیت محدود ، ثبت‌نام رشته های مرتبط ، هدیه ثبت‌نام ۴۰۰هزارتومان و ارسال فیش واریزی به ادمین …

Read More »